Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội

Trường Dạy Lái Xe Tiến Thành

Trụ Sở Chính 1: Toà nhà 45 Bùi Đình Tuý Phường 26 Bình Thạnh

Trụ Sở Chính 2: Toà nhà 35 đường số 11 Phường 13 Quận 6

Hotline: 0937.999.666 Trí – Trưởng Phòng Tư Vấn

Phòng Ghi Danh: (0283).5020.168 – Fax: (0283).5020.168